İnşaat Projelerinde özellikle proje yönetimi alanında yapılan ofis çalışmalarının örneklerle ele alınması yapiisletmesi.com’ un kuruluş amacını oluşturmaktadır.

Menüdeki ana başlıklardan takip edileceği üzere farklı konularda çalışmalar eklenmiştir. Ele alınan konularda anlatılan çalışmalar aynı proje ile ilgilidir. Böylece konuların aralarındaki ilişkisi ve birlikte çalışma prensibi kolaylıkla anlaşılabilecektir. Ana konular tamamlandığında örneklerin çeşitlendirilmesi ve diğer detayların eklenmesi mümkün olacaktır.

Özellikle proje yönetiminin olmazsa olmazı açık denizde geminin dümeninde olmanın gereği, üzerinden geçtiğiniz kayalarla geminin altının arasındaki mesafesi ile ilgili bilginizin olmasıdır. Elinizde bu verinin olması kontrolün daima sizde olmasına ve gerektiğinde önlem almanıza imkan verecektir.

Burada bir diğer önemli konu da zamanın etkin olarak kullanılmasıdır. Bunun için gerekli olan belirli bir disiplin içerisinde planlamanın yapılarak tüm birimlerce programın takip edilmesidir.

Paylaşımlarla birlikte yönetsel ve planlama anlamında farklı bir bakış açısına dönük çalışmaların izlendiği bir platform olacaktır.

Eklemeler, görüşler, beklentiler bilgi zenginliğinin gelişimine katkı sağlayacaktır.