HAKEDİŞ

Yapılan uygulamaların hesap edilen miktarlarıyla altyüklenici anlaşma birim fiyatlarının çarpılması sonucu elde edilen tutar ile varsa ilaveleri ve kesintileri gösteren altyüklenici hakediş raporları aylık olarak düzenlenir. Hakedişte bulunan tutara göre sözleşmede belirtilen ödeme şartlarıyla altyüklenici ödemeleri gerçekleştirilir. Kümülatif miktar önceki ay miktarı fark hesabıyla yapılmış aylık geçici hakediş örneği aşağıda eklenmiştir.

Altyüklenici Hakediş 1/9
Altyüklenici Hakediş 2/9
Altyüklenici Hakediş 3/9
Altyüklenici Hakediş 4/9
Altyüklenici Hakediş 5/9
Altyüklenici Hakediş 6/9
Altyüklenici Hakediş 7/9
Altyüklenici Hakediş 8/9
Altyüklenici Hakediş 9/9

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir